dilluns, 14 de febrer de 2011

Actituds lingüístiques

Tothom té unes actituds lingüístiques que estan determinades per multitud de factors, pels comportaments apresos amb la família o amb les amistats, per l'experiència personal, per les lectures que ha fet al llarg de la vida o per la formació acadèmica que ha rebut. Tothom es comporta lingüísticament com ha aprés a fer-ho i accepta o rebutja unes idees sobre les llengües que tenen a veure amb aquests factors i amb altres variables. Al capdavall, totes les persones són com són per la formació cultural que han acumulat al llarg de la seua vida.

Les actituds que tinguen les persones davant una situació de llengües en contacte repercutiran en la convivència entre els ciutadans que comparteixen un mateix espai geogràfic i llengües diferents. D'aquestes actituds dependrà  que la relació siga de concòrdia o de bel·ligerància.

Ben segur que heu sentit parlar del concepte "nacionalisme lingüístic", sovint aplicat a nacions (o pobles) que reivindiquen la seua llengua, normalment una llengua en situació de subordinació respecte a una altra. Però difícilment associaríeu aquestes veus als parlants de castellà o espanyol.

El catedràtic de Lingüística General de la Universidad Autónoma de Madrid, el Dr. Juan Carlos Moreno Cabrera, fa una anàlisi del comportament del que s'anomena "nacionalisme lingüístic espanyol" des d'una perspectiva científica. Escolteu-lo què en diu.Visualitza el vídeo i respon aquestes preguntes:
  1. Què és el nacionalisme lingüístic espanyol? Quines raons el fonamenten?
  2. ¿Per què el nacionalisme lingüístic espanyol no admet els mateixos drets per a la resta de llengües amb les quals està en contacte que per a l'espanyol o castellà?
  3. ¿Creus que els nacionalismes basc, gallec o català es basen en els mateixos plantejaments? Explica-ho.
  4. ¿Quines actituds socials es deriven de l'assumpció d'idees com les que analalitza críticament el Dr. Juan Carlos Moreno Cabrera?
  5. Per què el conferenciant parla de "raons extralingüístiques"?
  6. Busca informació a la xarxa (o en enciclopèdies tradicionals) sobre les actituds lingüístiques que es generen en les societats on conviuen dues o més llengües en contacte. Redacta en un text de 250 paraules les teues conclusions i exposa-les a la classe.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada